Ruoslahti, Erkki Tillbaka

Ruoslahti, Erkki Ilmari (f. 16/2 1940 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1967. R. var 1970-75 biträdande professor i serologi och bakteriologi vid Helsingfors universitet och 1975-76 professor vid Åbo universitet. Sedan 1976 har han varit verksam i Kalifornien, 1976-79 vid Department of immunology, City of Hope, Duarte; sedan 1979 har han varit knuten till The Burnham institute i La Jolla, vars chef han var 1989-2002. 2002 utnämndes han till "Distinguished Professor" vid The Burnham institute. Sedan 1980 verkar han även som adjungerad professor vid University of California.

Cellbiologen R. hör till våra allra mest citerade vetenskapsmän, alla kategorier medräknade. Han är känd framför allt för sina grundläggande upptäckter inom området celladhesion. R. har rett ut de molekylära mekanismer som ligger till grund för hur celler fäster vid varandra, vilket i sin tur är en förutsättning för att man skall förstå hur olika celler migrerar i organismen. Hans rön har väsentligt ökat kunskapen om hur cancer uppkommer och kan behandlas och de är också relevanta när det gäller att utveckla behandling för sjukdomar såsom hjärtinfarkt och hjärnslag. R. är medlem i ett flertal illustra vetenskapliga samfund, bland dem National academy of sciences i USA. För sina exceptionella vetenskapliga bedrifter har han belönats med flera pris. (Tom Pettersson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter