Ruokanen, Miikka Tillbaka

Ruokanen, Miikka (f. 11/4 1953 Rovaniemi), teolog, teol.dr 1982. R. var 1983-85 tf. biträdande professor i socialetik vid Helsingfors universitet, 1991-93 professor i systematisk teologi och är sedan 1993 professor i dogmatik. Sedan 2000 har han även varit gästprofessor vid olika universitet i Kina. I sin doktorsavhandling (1982) behandlade han Gerhard Ebeling, en av efterkrigstidens mest kända lutherska teologer i Tyskland. Därefter har han skrivit om Luthers bibelsyn (1985, 1986) och om teologisk hermeneutik (1987). Dessutom har R. publicerat bl.a. verken Ydinkohdat: Johdatus kristinuskon ymmärtämiseen (1990) och Theology of social life in Augustine´s De civitate Dei (1993). Ett av sina specialintressen, kinesisk kultur, har han behandlat i boken Christianity and Chinese culture, som han redigerade 2004.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
teologi, professorer, teologer, socialetik, dogmatik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Religion och kyrka
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 12.06.2017 av Lasse Sundman