Runeberg, (Nino) Tillbaka

Runeberg, Hjalmar Johannes (Nino) (f. 27/5 1874 Rom, d. 15/2 1934 Hfrs), författare, fil.dr 1907, son till Walter R., verkade 1903-18 som läroverkslärare i Hfrs. R. debuterade 1899 och publicerade sina tre första diktsamlingar under pseudonymen Alceste. Hans Valda dikter utkom 1920 och Efterlämnade dikter med minnesteckning över författaren 1935. Ett centralt motiv i R:s tidigare diktning var kampen för rätt och frihet mot våld och förtryck, vilket hade sin bakgrund i den av konstnären med särskild intensitet upplevda ofärdstiden. Senare blev ett kontemplativt drag förhärskande hos honom; bl.a. i Legender (1928) ger han uttryck för en teosofisk livsåskådning. R. skrev även skådespel, Maximiliano, kejsare av Mexico (1913) och Maltesarne (1918) samt brevromanen Conrad-Emile (1922). Han översatte (till sv.) sångtexter till oratorier och annan körmusik samt Bhagavad-Gita (1910) och Epiktetos, Handbok i livets konst (1919).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi