Ruin, Waldemar Tillbaka

Ruin, Waldemar (f. 25/7 1857 Susdal, Ryssland, d. 10/3 1938 Hfrs), pedagog, fil.dr 1886, far till Hans R. Han utnämndes 1887 till docent i filosofi och var 1888-1926 professor i pedagogik och didaktik vid Helsingfors universitet; universitetets prorektor 1911-15 och rektor 1915-20. R. gjorde sig bl.a. i verket Om karaktärsdaningens didaktiska hjälpmedel (1887) till tolk för pedagogiska nyvärderingar (pedagogisk forskning). Han framlade 1913 formeln "pedagogisk pragmatism", d.v.s. att barnet skall lära sig genom att arbeta; detta som motvikt till den i skolorna rådande intellektualismen. R. betonade särskilt det estetiska bildningsmomentets betydelse och blev tack vare sin observationsförmåga och säkra stilkänsla en uppskattad talare och föredragshållare i hemlandet och utomlands. Han var 1889-1915 ordförande i studentexamensnämnden. Bland R:s arbeten märks vidare Kulturen och tiden (1920), essäer om aktuella ämnen skrivna 1915-19, och Riket i väntan (1935), en presentation av hans egen livsfilosofi.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
rektorer, forskare, pedagogik (undervisning), didaktik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Pedagogik och undervisning
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 12.06.2017 av Lasse Sundman