Roslin, Bertil Tillbaka

Roslin, Bertil Michaël (f. 21/9 1939 Åbo), samhällsekonom, pol.dr 1971. R. var 1972-79 biträdande professor i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, 1979-80 professor i nationalekonomi vid samma universitet och docent i företagsutveckling och förvaltningsekonomi vid Svenska handelshögskolan 1994-95. R. var 1975-84 ombudsman (vice kommissionär) vid riskfinansiären SITRA. Han var 1985-98 direktör och direktionsmedlem vid Oy Alko Ab, sedermera Alko- bolagen Ab.

R. har innehaft ledande poster i näringslivet och i universitetsvärlden. Han var 1995-2003 kansler för Åbo Akademi och 2001-04 preses i Finska vetenskaps-societeten. R. forskade först i offentlig ekonomi; bland arbeten märks doktorsavhandlingen Kreditförsörjningsproblem under förvaltningsexpansion (1971) och Kostnadsökning och förvaltningsexpansion (1973). Han övergick sedermera till företagsfrågor och har publicerat ett antal arbeten om företagsbeskattning, teknisk utveckling och ledarskap. Verket När slagregnet föll (2000) analyserar de nordiska alkoholbolagen i en ny EU-omgivning, medan Tillväxt, förändring och osäkerhet (2005) behandlar universitetens omvandling under det senaste halvseklet.
RoslinBertilRoslin, Bertil. Har innehaft ledande poster i näringslivet och den akademiska världen. Foto: Meddelanden från Åbo Akademi.


Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, ekonomer, kanslerer, samhällsekonomi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 02.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.06.2017 av Lasse Sundman