Rosenqvist, Gustaf Tillbaka

Rosenqvist, Georg Gustaf Alexander (f. 13/9 1855 Lappträsk, d. där 12/2 1931), teolog, teol.dr 1893, far till G.O. R. Han var 1886-94 adjunkt i teologiska prenotioner vid Helsingfors universitet och innehade 1894-1917 professuren i dogmatik och moral. I sekelskiftets ideologiska och sociala brytningsskede sökte R. en förmedlande position mellan religion och kultur. Han förde en ständig kamp mot det han kallade en "religionsfientlig kultur", representerad framför allt av kretsen kring Euterpe, och en "kulturfientlig religion", d.v.s. den kulturkritiska pietismen inom kyrkan. R. intog en frisinnad hållning till aktuella samhällsfrågor, framför allt i ett antal skrifter och i Teologisk Tidskrift, som han grundade 1896 och redigerade till 1915. Han bidrog väsentligt till nattvardstvångets upphävande och tillkomsten av en religionsfrihetslag. Såsom ledande teolog bland de konstitutionella förordade och stödde han i motsats till kyrkans ledning det passiva motståndet mot förryskningssträvandena. Bland R:s talrika teologiska och religionsfilosofiska arbeten märks Lotzes religionsfilosofi (1889), Guds förhållande till världen (1893), Den filosofiska grundvalen för Albrecht Ritschls teologi (1902), Religionsproblemet (1927) och Tro och tanke (1929). Han var ledamot av såväl stånds- (1904-06) som enkammarlantdagen (1907-14, 1917-18, sfp). (J. Vikström, Religion och kultur, 1966) (John Vikström)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
professorer, teologer, moral, religionsfilosofi, dogmatik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Religion och kyrka
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 12.06.2017 av Lasse Sundman