Rosberg, Johan Tillbaka

Rosberg, Johan Evert (f. 18/6 1864 Kyrkslätt, d. 20/3 1932 Hfrs), geograf, fil.dr 1902. R. verkade under 1800-talets sista decennier som lärare vid de svenska läroverken i Kuopio och Uleåborg och undervisade även några år vid kadettskolan i Fredrikshamn. Han utsågs 1902 till e.o. professor i geografi vid Helsingfors universitet och var därmed landets första professor i geografi. R. blev år 1912 ordinarie professor och innehade tjänsten till 1930. Han företog flera forskningsresor, som sträckte sig till Sibirien i n., Kaukasien i s.o. och Nordafrika i s. Han uppehöll sig som vetenskapsman främst vid geomorfologiska frågor, såsom ås- och deltabildningar, jättegrytor m.m. R. var även en ytterst flitig populärvetenskaplig författare; bland hans arbeten märks Land och folk (2 bd, 1906, 2:a uppl. 1926), och flera böcker som behandlar Lappland och Nordkalotten. R. utgav ytterligare sockenhistoriken Kyrkslätt (3 bd, jte U. Fleege, 1900) och var huvudredaktör för samlingsverken Suomenmaa 1919-31 och Maapallo 1923-29. Han var vidare huvudredaktör för tidskriften Terra 1898-1932 och redaktör för Hem och hembygd 1927-29.


RosbergJohanEvert.jpg

Rosberg, Johan Evert. Han utsågs 1902 till e.o. professor i geografi vid Helsingfors universitet och var därmed landets första professor i geografi. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi