Roos, Harald Tillbaka

Roos, Harald Vilhelm (f. 8/7 1895 Åbo, d. 6/5 1969 Hfrs), militär och ämbetsman, generalmajor (1943). R. deltog i kriget 1918 på Satakuntafronten som kanslist och stafettofficer vid general Linders stab. Han genomgick Kadettskolan 1920-21 och Krigshögskolan 1925-27 samt var 1927-31 lärare i taktik vid Kadettskolan. Åren 1931-37 innehade han olika befattningar vid generalstaben och undervisade i underhålls- och generalstabstjänst vid Krigshögskolan, där han 1937-38 var biträdande chef; chef för Reservofficersskolan 1937-40. Han ansvarade för underhålls- och transportdetaljen vid generalstaben/högkvarteret under såväl vinter- som fortsättningskriget, avgick på egen begäran och överfördes till reserven 1/12 1944. R. var 1943-56 generaldirektör för Järnvägsstyrelsen. Han innehade ett antal förtroendeposter bl.a. inom idrotten, bl.a. ordförandeskapet i direktionen för ishockeyförbundet och medlemskap i FGIF:s styrelse 1948-57 (vice ordf. 1949-53). Ordförande för Suomen latu 1953-61. (Itsenäisen Suomen kenraalit 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996) (Erik Appel)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
generaler, tjänstemän (offentligt anställda), vinterkriget, fortsättningskriget
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Krig och försvar
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.06.2017 av Lasse Sundman