Ringbom, Anders Tillbaka

Ringbom, Anders Johan (f. 21/7 1903 Åbo, d. där 21/12 1972), kemist, tekn.dr 1936. Ringbom undervisade från 1927 vid Åbo Akademi, blev 1936 lektor och verkade 1950-51 som forskare vid universitet i Minnesota. Den första professuren i analytisk kemi i hela Norden grundades vid kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi 1943, och Ringbom blev då e.o. professor, samt var 1952-69 ordinarie professor i detta ämne. På 1950-talet blev komplexometrisk analys laboratoriets huvudsakliga forskningsområde, och under Ringboms ledning utvecklades laboratoriet till världsledande inom detta område; han blev en världsauktoritet bl.a. genom sin lärobok Complexation in analytical chemistry (1963), som översattes till flera språk. (Analytical chemistry. Essays in memory of A.R., 1977)RingbomA.jpg

Ringbom, Anders. Blev 1943 e.o. professor i analytisk kemi då en professur i detta ämne inrättades vid Åbo Akademi. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), kemister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kemi
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi