Riksdagsbiblioteket Tillbaka

Riksdagsbiblioteket, Hfrs, är sedan 1913 ett offentligt bibliotek som sorterar under riksdagens kansli. Biblioteket, som inrättades 1872, är landets största specialbibliotek för juridisk och samhällsvetenskaplig litteratur med ca 550 000 volymer (2005). I bokbeståndet ingår som specialsamlingar bl.a. riksdagshandlingar, lageditioner och författningssamlingar, kommittébetänkanden och publikationer utgivna av Nationernas förbund och Förenta nationerna, Europeiska unionen, Europarådet och Nordiska rådet. Biblioteket håller sig med omkring 700 löpande tidskrifter och utbyter riksdagstryck och andra officiella publikationer med ett stort antal utländska institutioner. R. har vidare till uppgift att sköta riksdagens arkiv. Biblioteket som är inrymt i Riksdagshusets annex, åtnjuter sedan 1919 rätt till friexemplar av litteratur som trycks i Finland inom bibliotekets ansvarsområde.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
riksdagen, specialbibliotek, rättsvetenskap, samhällsvetenskaper
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Bibliotek
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 13.06.2017 av Lasse Sundman