Reuter, Tom Tillbaka

Reuter, Tom Edvard (f. 29/10 1936 Hfrs), zoolog, fil.dr 1969, sonson till Enzio R. Han arbetade vid Helsingfors universitets zoologiska institution som forskare 1965-81 och assistent 1981-86, blev 1976 docent i fysiologisk zoologi och innehade 1989-99 den svenskspråkiga professuren i zoologi. Åren 1972-86 var R. även docent i nerv- och sinnesfysiologi vid Åbo Akademi. Doktorsavhandlingen Visual pigments and ganglion cell activity in the retinae of tadpoles and adult frogs (Rana temporaria L.) innehöll ansatsen till flera av hans huvudtemata inom synforskningen, där det tidiga intresset för synpigmentmolekylens funktion förenades med en helhetssyn på det seende djuret i dess livsmiljö. Hans forskning har gällt mörkeradaptationens mekanismer (tills. m. Kai Otto Donner), näthinnans tillväxt, färgseendets fysiologi samt signal/brus-urskillning vid nattseende. På 1990-t. tillkom nyskapande studier tillsammans med Simo Hemilä och Sirpa Nummela om vad benmaterial kan berätta om sinnenas prestanda hos nulevande och utdöda djur. R. är en aktiv vetenskapspopularisator och -debattör genom artiklar i bl.a. Hufvudstadsbladet och Nya Argus. (Kristian Donner)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), zoologer, zoologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Zoologi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter