Renvall, Gustaf Tillbaka

Renvall, Gustaf (f. 23/9 1781 Halikko, d. 22/1 1841 Björneborg), präst och språkforskare, kyrkoherde i Uskela 1819-29, därefter i Ulvsby. R. utgav det på sin tid kända verket Suomalainen Sana-kirja, Lexicon Linguae Finnicae (1826). R. var en pionjär inom finsk grammatikforskning och medverkade under den s.k. dialektstriden till att de västfinska elementen i det finska skriftspråket bibehölls starka (bl.a. genom grammatikboken Finsk språklära enligt den rena vest-finska i bokspråk vanliga dialecten, 1840). Erhöll professors titel 1827, teol.dr h.c. 1830. - R. antog sitt svenska namn under skolåren i Åbo.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
språkforskning, forskare, präster, kyrkoherdar, grammatik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 13.06.2017 av Lasse Sundman