Renkonen Oswald Tillbaka

Renkonen (t. 1940 Streng), Werner Oswald (f. 6/9 1872 Heinola, d. 7/9 1951 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1902, far till Olli R. Han var 1903-11 docent i bakteriologi vid Helsingfors universitet, 1911-21 e.o. professor i bakteriologi och serologi och 1921-39 ordinarie professor. R. tjänstgjorde 1911-1916 som chef för ett statligt serumlaboratorium, grundat 1911. Därefter inrättades för hans räkning ett serologiskt-bakteriologiskt laboratorium vid Helsingfors universitet.

R. höjde den serologiska forskningen i Finland till en internationellt sett hög nivå. Efter att först huvudsakligen ha sysslat med bakteriologi arbetade han långa tider vid bemärkta utländska laboratorier. Tillsammans med belgaren och sedermera nobelpristagaren J. Bordet beskrev R. fenomenet konglutination, varvid röda blodkroppar eller bakterier sammanklumpar sig i närvaro av specifika antikroppar eller s.k. komplement. Från 1909 var R. ett världsnamn på detta område. Konglutination kan användas för att påvisa antikroppar och indirekt sjukdomsalstraren vid olika infektionssjukdomar, bl.a. syfilis hos människa och rots hos djur. Kring 1925 började R. ägna sig åt blodgruppsforskning och utforskade med hjälp av en serologisk mätmetod, som han själv uppfunnit, etniska gruppers inbördes släktskap. Erhöll arkiaters titel 1943. Många av R:s avkomlingar har utmärkt sig som akademiska lärare, speciellt som mikrobiologer-immunologer. (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter