Rauhala, Lauri Tillbaka

Rauhala, Lauri Matias (f. 13/9 1914 Sievi), fil.dr 1969. R. har varit verksam vid Åbo och Helsingfors universitet, vid det senare som biträdande professor i tillämpad psykologi (1976-80). Han har publicerat vetenskapsfilosofiska skrifter inom psykoterapins, psykosomatikens och psykologins områden. R. har gett ut flera verk, i vilka han lyft fram den ontologiska analysen som grund för människovetenskaperna. Enligt denna analys kan man särskilja tre nivåer i människan: en somatisk, en medveten och en situationell. R. har i decennier kämpat mot reduktionismen, för människans individuella värde. Bl.a. lyfter han i verket Ihmisen ainutlaatuisuus (1998) fram människans särart både som individ och som art. Erhöll professors titel 1997.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter