Rankama Kalervo Tillbaka

Rankama (t. 1934 Rangell), Kaarlo Kalervo (f. 22/2 1913 Hfrs, d. 10/3 1995 Hfrs), geolog, fil.dr 1944. R. tjänstgjorde på 1930- o. 40-t. vid Geologiska forskningsanstalten, var 1947-50 forskare vid Chicago university och 1950-79 personlig e.o. professor i mineralkemi vid Helsingfors universitet. Sin egentliga forskarbana inledde R. 1936 vid geologiska institutionens geokemiska laboratorium, och där kollapsade han 4/3 1995.

Som mineralog och mineralkemist utmärkte sig R. genom sina undersökningar av tantalets och niobets geokemi i några finska mineral. Ett nytt mineral, rankamait (en niobtantaloxid), har namngetts efter honom. Mest känd är R. genom de idag klassiska verken och läroböckerna i geokemi, isotopgeologi och jordskorpans gamla och yngre formationer: The Geochemistry (1950, jte Th.G. Sahama), Isotope geology (1954), The Precambrian (4 bd, 1963-70) och The Quaternary (2 bd, 1965-67).

R. var en av isotopgeologins pionjärer. Redan 1948 undersökte han med massaspektrometer C-13-isotopen i arkeiska grafitförekomster och kunde visa att det redan under arkeisk tid förekommit organiskt material i det finska urberget (New evidence of the origin of pre-cambrian carbon, 1948). R. var möjligen den förste finländare som besökt Antarktis. Vid sidan av den egentliga geokemin studerade han glaciärbildningar framför allt i Australien och på Antarktis.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), geologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter