Rancken, Oskar Tillbaka

Rancken, Johan Oskar Immanuel (f. 23/1 1824 Bjärnå, d. 30/3 1895 Vasa), skolman, historiker och folklivsvetare, fil.dr 1853. R. var 1854-87 lektor i historia och geografi vid Vasa gymnasium, sedermera svenska lyceet i Vasa, och verkade 1865-72 och 1874-76 som läroverkets rektor. En stor del av hans skrifter berör personer och händelser från 1808-09 års krig, t.ex. Fänrik Ståls hjeltar och skådeplatsen för deras bragder (1864), Bonderesningen i svenska Österbotten 1808 (1882), m.fl. R. var den förste som systematiskt samlade in finlandssvensk folklore. Denna verksamhet resulterade i ett stort privatarkiv och en omfattande boksamling, vilka han 1886 donerade till Vasa lyceum. (O.R. Pedagog och samlare, folklivsvetare och historiker, red. C. Bregenhöj, 2001)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter