Raivio, Kari Tillbaka

Raivio, Kari Olavi (f. 27/5 1940 Tyrvää), läkare, med.o.kir.dr 1969. R., som är specialist i pediatrik och neonatologi, innehade 1982-2003 en extra ordinarie personlig professur i perinatologi vid Helsingfors universitet. Han verkade 1982-2003 som överläkare vid Barnkliniken vid Helsingfors universitetscentralsjukhus. R. var dekanus vid medicinska fakulteten 1995-96. Han har som rektor (1996-2003) och som kansler (fr.o.m. 2003) vid Helsingfors universitet gjort tungt vägande insatser för landets universitetsväsen. Hans vetenskapliga arbeten gäller neonatologi, ärftliga sjukdomar och syremetabolismen. Han var chefredaktör för tidskriften Duodecim 1980-87 och ordförande för finska läkarföreningen Duodecim 1993-95. 1992-94 verkade han som president för European association for perinatal medicine och 1994-97 som ordförande i styrelsen för Suomen kulttuurirahasto. För sina insatser har R. erhållit ett flertal nationella och internationella pris samt valts till hedersmedlem i medicinska samfund både i hemlandet och utomlands. (Tom Pettersson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter