Puukko, Filemon Tillbaka

Puukko, Antti Filemon (f. 25/2 1875 Hirvensalmi, d. 4/12 1954 Hfrs), teolog, fil.dr 1914, teol.dr 1919. P. var 1910-17 docent i hebreiska språket och litteraturen vid Helsingfors universitet, 1918-27 adjunkt i Bibelns grundspråk och 1927-45 professor i gammaltestamentlig exegetik. Han var banbrytare för den historisk-kritiska bibelforskningen i Finland och vann även erkännande utomlands, särskilt för sina grundliga forskningar rörande Femte Mosebok och Gamla testamentets lag. Bland P:s arbeten märks det populärt hållna exegetiska verket Vanhan testamentin selitysteos, som utkom i fyra band 1952-56. Han var medlem av den finska bibelöversättningskommittén 1925-38 och utgav i anslutning till denna verksamhet bl.a. Suomalainen Raamattumme Mikael Agricolasta uuteen kirkkoraamattuun (1946). Huvudredaktör för tidskriften Teologinen aikakauskirja 1934-54. (P. Niemelä, A.F.P.: suomalainen Vanhan testamentin tutkija ja tulkitsija, 1999)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter