Puro, Kari Tillbaka

Puro, Kari Uolevi (f. 21/11 1941 Äänekoski), läkare, försäkringstjänsteman, med.o.kir.dr 1969 (avhandlingen gällde medicinsk kemi), pol.mag. 1971. P. blev 1971 forskare vid Folkpensionsanstalten och var 1972-90 kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet. Som vd för Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 1991-2006 och styrelseordförande för Pensionsskyddscentralen sedan 1994 är han en inflytelserik beslutsfattare i pensionsfrågor. Socialdemokraten P. engagerade sig starkt för utbyggandet av hälsovårdscentralerna och realiserandet i Finland av Världshälsoorganisationens projekt "Hälsa för alla år 2000". (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter