Pulkkinen, Lea Tillbaka

Pulkkinen, Lea Raakel (f. 29/10 1939 Heinola lk), fil.dr 1970. P. är sedan 1990 professor i psykologi vid Jyväskylä universitet; akademiprofessor 1996-2001. Hon har deltagit aktivt i den offentliga debatten kring barns och ungas psykiska välfärd i dagens Finland, genom att poängtera bl.a. föräldrarnas och uppfostrans viktiga roll för barnens liv som vuxna. P. har även kritiserat den finländska familjepolitiken för att vara alltför färgad av partipolitiska motsättningar. Hon har publicerat undersökningar om hemuppfostran, skolans fostrande roll, problem bland barn och ungdomar m.m.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter