Pohjanpää Lauri Tillbaka

Pohjanpää (t. 1906 Nordqvist), Lauri Henrik (f. 16/7 1889 Hfrs, d. där 2/7 1962), författare och präst, fil.kand. 1911. P. var 1917-54 religionslärare i ett finskspråkigt läroverk i Hfrs och 1939-56 ledare för det finska församlingsarbetet på Drumsö. Han utgav dikt- och novellsamlingar, skådespel, romaner, barnböcker, religiösa skrifter m.m. Högst nådde han dock i sina djurfabler, bl.a. samlingarna Metsän satuja ja muita runoja (1924), Kiurun tupa (1930) och Metsän sadut (1953). Hans dikter i urval (Valitut runot) utgavs 1943. Till svenska översattes verket Pyhien saatto kautta aikain (1946, sv. Pilgrimerna, 1954). Teol.dr h.c. 1955. - Också hans bror, viceh. (1913) Arvi P. (1887-1959), som 1931-52 var äldre överauditör och 1952-54 ledamot av Helsingfors hovrätt, framträdde som författare, bl.a. med några novellsamlingar med Lapplandsmotiv och ett antal skådespel. Dotter till honom var skådespelaren Elina P. (1933-1996), som från 1965 var anställd vid Helsingfors stadsteater. Hon var främst känd som en frisk komedienn, men gestaltade även karaktärsroller med framgång.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter