Pihkanen, Toivo Tillbaka

Pihkanen, Toivo Alexis (f. 4/6 1919 Björneborg, d. 27/6 1991 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1957. P. var specialist i nerv- och sinnessjukdomar och företagsmedicin och docent i neurologi vid Helsingfors universitet. Han verkade 1961-65 som överläkare vid Hesperia sjukhus och 1966-78 som sjukhusets chef. P:s vetenskapliga arbeten berör bl.a. neurologi, psykiatri, psykosomatik och konstterapi. Under hans ledning utvecklades Hesperia sjukhus till landets ledande psykiatriska sjukhus och verksamheten nådde en hög internationell nivå.

P. har kallats den psykiatriska rehabiliteringens fader i Finland. Han gjorde en insats för landets konstliv genom att ge psykiskt stöd åt många konstnärer och tog sig aktivt an de mindre bemedlade i samhället. Han var under flera årtionden en av de bärande krafterna i Mentalvårdsföreningen i Finland, tack vare hans insatser blev mentalvårdsarbetet synligt i samhället. Erhöll professors titel 1969. (Tom Pettersson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter