Periäinen, Tapio Tillbaka

Periäinen, Heikki Tapio (f. 16/12 1929 Hfrs), arkitekt, utexaminerad från Tekniska högskolan 1959, pol.dr 1974. P. tjänstgjorde 1969-71 som sakkunnig vid Mannerheims barnskyddsförbund och 1972-75 som projektchef där. Han har forskat särskilt kring boendemiljön och arbetat för dess förbättring samt har även gett ut ett flertal publikationer i ämnet. Han utsågs 1975 till vd för Konstflitföreningen i Finland - en post han innehade fram till 1994 - och startade samtidigt egen praktik. P. har innehaft ett flertal förtroendeposter i olika statliga och konstnärliga organisationer; utsågs 2004 till hedersdoktor vid Rovaniemi universitet för sina insatser som utvecklare av filosofin inom produkt- och miljödesign. (Patrick Eriksson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), arkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 06.04.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.04.2011 av Johan Lindberg