Pellervo ekonomiska forskningsinstitut Tillbaka

Pellervo ekonomiska forskningsinstitut (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT), Hfrs, gr. 1979, självständigt samfund som bedriver forskning kring bl.a. nationalekonomiska frågor, kooperation, skogs- och virkesekonomi samt jordbruks- och livsmedelsekonomi. Institutet grundades av Sällskapet Pellervo och de finska lantbruksproducenternas centralorganisation MTK. En föregångare var den ekonomisk-politiska forskningsavdelning som 1973 inrättades vid Sällskapet Pellervos marknadsforskningsinstitut (1933-92).

Institutet upprätthålls av en garantiförening vars medlemssamfund (15 st. 2005) utgörs av Pellervo, MTK, andelslag, försäkringsbolag samt ett antal större livsmedelsföretag. P. sammanställer två gånger om året prognoser över den ekonomiska utvecklingen i Finland med särskild fokus på livsmedels-, skogs- och jordbruksnäringarna. Dessa utges i vår- och höstnumren av publikationen PTT-katsaus (4 nr/år).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter