Pellervo Tillbaka

Pellervo, Sällskapet P. (Pellervo- seura), Hfrs, ideell centralorganisation för den finländska kooperationen, bildad 1899 på initiativ av bl.a. Hannes Gebhard. P. har varit banbrytande för kooperationens spridning i landet och utgjort en viktig förenande länk mellan olika delar av andelsrörelsen. Sällskapet har inriktat sig på rådgivande verksamhet, bl.a. i juridiska frågor, utbildning för sina medlemmar samt kooperativ intressebevakning. År 1933 bildades inom sällskapet en ekonomisk forskningsanstalt PSM, som i huvudsak utförde marknadsundersökningar. En sektion för forskning i bl.a. ekonomisk politik ombildades 1979 till ett självständigt institut (Pellervo ekonomiska forskningsinstitut). Initiativ som utgått från sällskapet har resulterat i grundandet av bl.a. Andelsbankernas centralaktiebank (idag Andelsbankscentralen) samt centrallagen Hankkija, SOK och Valio.

Utvecklingen efter mitten av 1980-t. med hårdare konkurrens och mera renodlad marknadsekonomi, striktare konkurrenslagstiftning, depressionen på 1990-t. och Finlands inträde i EU medförde stora förändringar inom den kooperativa rörelsen. Andelslagen eller andelsföreningarna inom samma bransch började konkurrera med varandra, vilket påverkade de stora centrallagen inom P. Producenternas köttcentrallag lades ned, och köttandelslagen bildade aktiebolagen Atria och HK-Ruokatalo, vilka sedermera introducerades på börsen. Noverakoncernen i vilken Hankkija ingick gjorde konkurs, medan andelsmejeriernas Valio ombildades till aktiebolag. SOK lämnade P. 1992. Finlands svenska andelsförbund blev medlem i P. 1993 och bildar sedan dess en svensk avdelning inom sällskapet.

Till P. hör idag producentkooperationen i sin helhet, andelslaget Metsäliitto som representerar 130 000 skogsägare, över 200 av OP-gruppens andelsbanker, d.v.s. största delen, lokalandelsbanksgruppen med 42 självständiga andelsbanker, lokalförsäkringsgruppen och nykooperationens (ett program som P. startade under 1990-talets depressionsår tillsammans med arbetskraftsministeriet) Osuustoiminnan kehittäjät Coop Finland ry. Totalt uppgår antalet lokalt anslutna andelslag, handelslag, andelsbanker, andelsmejerier, andelsslakterier, försäkringsföreningar m.m. till drygt 400 med ca 1,8 milj. personmedlemmar (2005). Huvudspråkrör var 1909-85 Suomen osuustoimintalehti ; idag utger sällskapet tidskrifterna Kodin Pellervo (gr. 1999) och Maatilan Pellervo (gr. 1998). (S. Simonen, Pellervolaisen osuustoiminnan historia, 1949; Kasvava maa: Pellervolaista osuustoimintaa 1899-1974, 1974; M. Kuisma m.fl., Kansan talous: P. ja yhteisen yrittämisen idea 1899-1999, 1999)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter