Pelkonen Paavo Tillbaka

Pelkonen, Paavo Matti Ilmari (f. 26/3 1948 Hfrs) professor i energiveds- och torvproduktion, agr.o.forst dr 1984. P. har varit tf. professor i virkesenergi- och torvproduktion vid Joensuu universitet 1983-84 och är professor sedan 1985. Han har forskat med specialisering i teoretisk trädfysiologi, speciellt fotosyntesens årliga variationer hos barrträd, och tillämpad skogsskötsel. Som dekanus för Joensuu universitets skogsvetenskapliga fakultet 1987-90 och senare rektor för universitetet 1990-98 etablerade P. skogsvetenskaperna som en stark enhet inom nämnda universitet. Han har som specialområde internationellt samarbete inom skoglig akademisk undervisning och forskning, med ett starkt kontaktnät i synnerhet inom EU och u-länderna.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter