Paunio, Jouko Tillbaka

Paunio, Jouko Juhani Kyösti (f. 18/5 1928 Hfrs), nationalekonom, pol.dr 1959. Paunio verkade 1955-66 som forskare och sedermera avdelningschef vid Finlands Bank. Han var 1966-76 innehavare av den svenska professuren i nationalekonomi vid Helsingfors universitet och 1976-93 innehavare av motsvarande finska professur. Under 1950- o. 60-t. vistades Paunio som gästföreläsare och -forskare vid ledande universitet i Sverige, Storbritannien och USA samt var 1981-86 forskningsdirektör vid ECE i Genève.

Paunio tillhörde den s.k. O-gruppen (Paunio, Niitamo, Helelä m.fl.) som på 1950-t. gav den finländska nationalekonomin en matematisk och ekonometrisk inriktning. I sin forskning har han ägnat sig främst åt makroekonomisk analys; bland arbeten märks doktorsavhandlingen Tutkimus avoimen inflaation teoriasta (1959, om inflationsteori) och A theorethical analysis of growth and cycles (1969, om tillväxt och konjunkturer).

Paunio bildade en ny ekonomisk-teoretisk skola i Finland och fostrade en hel generation nationalekonomer i modern analys. Hans betydelse framhävs av att han varit vetenskaplig rådgivare till Finlands Bank, tidvis också till statsrådet. (Bertil Roslin)

Hans hustru sedan 1979, jur.lic. (1970) Riitta-Leena Paunio (f. 1946), blev 2002 riksdagens justitieombudsman. Hans bror, odont.dr (1967) Ilkka Paunio (f. 1931), var 1975-95 professor i karieslära vid Helsingfors universitet; brodern, odont.dr (1969) Keijo Paunio (f. 1935), var 1973-97 professor i paradontologi vid Åbo universitet och universitetets kansler 1997-2000.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), nationalekonomer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg