Pärmi, Nikke Tillbaka

Pärmi, Nikolai (Nikke) (f. 9/5 1887 Alahärmä, d. 17/10 1957 Kuopio), militär, överstelöjtnant (1942), ursprungligen skomakare. P. anslöt sig 1916 till jägarbataljonen i Lockstedt och deltog som fänrik i kriget 1918. Han tjänstgjorde på 1920- o. 30-t. vid garnisonerna i Tavastehus, Uleåborg och Kuopio. Från Uleåborg sändes han sommaren 1932 ut för att med sitt kompani slå ned det s.k. hästupproret i Nivala, en affär som dock slutade oblodigt. P., som blev legendarisk bl.a. för sin stränga disciplin och sitt originella sätt att uttrycka sig, pensionerades 1937 och tjänstgjorde därefter som skyddskårschef i Kuopio fram till vinterkriget, då han var chef för det nordliga skyddskårsdistriktet i Rovaniemi. I augusti 1941 utsågs P. till chef för en avdelt bataljon (Er.P 21) bestående av straffångar (urspr. även politiska fångar), som deltog i 4. Divisionens framryckning till Karhumäki hösten 1941 och utmärkte sig i flera hårda strider. Våren 1942 fick han kommendering till hemfronten och återgick senare detta år till skyddskårschefsbefattningen i Kuopio. (P. Koivumäki, Monumenddaalinen N.P., 1988; E-K. Ahtiainen, Mies ja pirut: Nikke Pärmin elämä, 2005)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter