Paasivirta, Juhani Tillbaka

Paasivirta, Juhani (f. 12/3 1919 Kemi, d. 11/7 1993 Åbo), historiker, fil.dr 1947. P. blev 1951 docent i politisk historia vid Helsingfors universitet och var 1965-83 professor i ämnet vid Åbo universitet; forskarprofessor 1980-83. Han skildrade på ett belysande sätt arbetarrörelsen som ett allmäneuropeiskt fenomen, förhållandet mellan första världskrigets segrarmakter och Finland, den finländska utrikesförvaltningen och utrikespolitiken fram till 1940 m.m. Bland P:s arbeten (av vilka flera översatts till svenska) märks Suomen itsenäisyyskysymys 1917 (2 bd, 1947-49), Työväenliike yleiseurooppalaisena ilmiönä (2 bd, 1953-55), Suomi vuonna 1918 (1957, sv. övers. Finland år 1918, 1962) och Suomi ja Eurooppa (3 bd, 1978-92), av vilka den sistnämnda utgör en allmän presentation av epoken 1818-1956 ur finländsk synvinkel.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter