Orädd, Daniel Tillbaka

Orädd, Daniel (f. 15/6 1894 Hfrs, d. där 8/5 1965), präst. O. arbetade 1924-31 som sjömanspräst i Antwerpen och 1931-34 som kyrkoherde i Maxmo, varefter han igen verkade som sjömanspräst i bl.a. Rotterdam och Buenos Aires. Under andra världskriget tjänstgjorde han som präst vid kustbevakningen och flottan. O. var 1944-53 generalsekreterare för Finska sjömansmissionssällskapet och därefter komminister i Hangö till 1960.

O. var en omtyckt och färgstark person som genom sitt okonventionella sätt gav upphov till många historier. Han utgav ett flertal betraktelseböcker med motiv ur sjömanslivet, bl.a. Med lotsen ombord (1952), som närmast har karaktären av ett memoarverk. Erhöll prosts titel 1946.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter