Olin, Toivo Tillbaka

Olin, Toivo Edvard (f. 27/6 1885 Kides, d. 7/6 1970 Åbo), läkare och universitetsman, med.o.kir.dr 1932. O. arbetade 1925-44 vid Gumtäkts extra veneriska sjukhus i Hfrs, från 1937 som överläkare, och var 1944-55 professor i dermato-venereologi vid Åbo universitet. Han var universitetets prorektor 1945-48, rektor 1948-54 och kansler 1955-65. Under denna tid expanderade universitetet kraftigt, studenternas antal mer än tiofaldigades. Utgav 1970 memoarverket Muistelmia.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter