Östman, Jan-Ola Tillbaka

Östman, Jan-Ola (f. 14/10 1951 Korsholm), språkforskare, PhD (University of California, Berkeley) 1986. Ö. var 1988-98 biträdande professor i engelsk filologi vid Helsingfors universitet, 1996-99 tf. professor i allmän språkvetenskap och 1998-2002 professor i engelsk filologi. Han är sedan 2002 professor i nordiska språk och professor II i nordistik vid universitetet i Tromsø 2006-10. Ö. är en framträdande representant för forskning i språkanvändning, speciellt pragmatik, semantik och konstruktionsgrammatik, som betonar tolkningens avhängighet av talsituationen, och grammatikens bitvisa uppbyggnad på många olika nivåer. Ö. har också främjat forskning i finlandssvenskt teckenspråk. Hans huvudverk är Handbook of Pragmatics (1995) med senare årliga tillägg (tills. m. Jef Verschueren, o.a.), You know - a discourse-functional approach (1981), bokserien Constructional approaches to language (utg. tills. m. Miriam Fried, 2004-). (Fred Karlsson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter