Österbottniska fornforskningssällskapet Tillbaka

Österbottniska fornforskningssällskapet, Malax, gr. 1984. Sällskapet har till uppgift att främja den arkeologiska forskningen i Svenska Österbotten. De viktigaste målsättningarna är att upprätta ett arkeologiskt forskningsbibliotek, utge arkeologisk litteratur, verka för att samlingar av fornföremål upprättas och vårdas samt att grunda en arkeologisk forskningsinstitution inom landskapet. Ö. utger två skriftserier, Studia Archaeologica Ostrobothniensia (sedan 1985) och Acta Antiqua Ostrobotniensia (sedan 1988). I sistnämnda serie utkom 2005 (del VI) verket Fornminnen i Österbotten. Enligt sällskapets stadgar antar styrelsen medlemmar som omfattar dess mål och syften.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
forskning, vetenskapliga samfund
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkeologi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 21.04.2016 av Johan Lindberg