Nyman, Helge Tillbaka

Nyman, Helge Johannes (f. 15/7 1910 Ekenäs, d. där 20/1 1998), teolog, teol.dr 1949. N. var 1934-41 e.o. präst i olika församlingar i Borgå stift, kyrkoherde i Liljendal 1941-50 och lektor i systematisk teologi vid Åbo Akademi 1950-59; professor i praktisk teologi 1959-74. Han intresserade sig för kyrkomusik och modern kyrkoarkitektur samt var bl.a. ordförande i Finlands svenska kyrkosångsförbund 1955-1976. N. stod under inflytande av den s.k. lundateologin och var en central gestalt i nordisk teologisk debatt. Bland hans arbeten märks den uppmärksammade avhandlingen Den bidande tron hos Paavo Ruotsalainen (1949, förk. fi. utgåva 1977), Kyrkotjänarens nattvardsgåva (1955) och Ordinationslöfte och prästed (1963). Utgav även memoarer, Stimulerande duster (1995). Teol.dr h.c. i Lund 1969.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter