Nykterhetens vänner Tillbaka

Nykterhetens vänner (Raittiuden ystävät), landets äldsta nykterhetsorganisation, leder sitt ursprung från 1853, då en kommitté med uppgift att insamla medel för tryckning av skrifter mot brännvinsmissbruket bildades i Hfrs (nykterhetsrörelsen). Kommittén ombildades 1860 till föreningen Måttlighetens vänner och antog 1884 namnet N. Föreningen blev 1883 centralorganisation för den absoluta nykterhetsrörelsen, men 1905 utträdde de svenskspråkiga nykterhetsföreningarna, senare även en del andra. Organisationen upprätthåller sedan 1950 en folkhögskola-folkakademi i Joutseno. Föreningen, som tidigare sysslade mest med nykterhetsupplysning, fokuserar idag på förebyggande missbrukarvård. N. samarbetar med kommuner och andra organisationer. Antalet medlemmar är ca 11 500, fördelade på 185 lokala nykterhetsföreningar i 15 distrikt. N. finansieras bl.a. av Penningautomatföreningen. Raittiuden ystävien säätiö är en allmännyttig stiftelse som grundades 2000. (V. Karpio, Raittiuden ystävät 1883-1933, 1938; U. Tuominen, Raittiuden ystävät 1853-83, 1953; J. Ahonen, Raittiuden voima. Raittiuden ystävät 1853-2003, 2003)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi