Nyholm, Kurt Tillbaka

Nyholm, Kurt Rainer (f. 17/6 1932 Munsala, d. 26/12 1996 Åbo), germanist, fil.dr 1965. N. var 1967-71 docent och tf. professor i germansk filologi vid Åbo Akademi samt 1971-95 ordinarie professor i ämnet. Han bedrev forskning i Graleposet, som han disputerade på 1964, och slutförde arbetet på Werner Wolfs Titelutgåva, vars sista del kom ut 1992. Vid sidan av den senmedeltida forskningen behandlade N. modern litteratur ur en stilistisk synvinkel och skrev arbeten i syntax, textlingvistik och fackspråksteori. Han var rektor för akademin 1975-78.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter