Nyberg, Paul Tillbaka

Nyberg, Paul Bernhard (f. 4/1 1889 Borgå, d. 28/12 1968 Hfrs), bibliotekarie och skriftställare, fil.dr 1932, bror till Mikael N. Han var 1911-57 anställd vid Helsingfors universitetsbibliotek, från 1954 som tf. överbibliotekarie. En stor del av N:s litterära produktion rörde morfadern, Zachris Topelius, vars dagböcker, självbiografiska anteckningar och korrespondens han redigerade och utgav jämte en bildkrönika om skalden (1938) och dennes biografi (1949). Släktkrönikan Från barock till nyrokoko utkom 1962 och en biografi över Eric von Rettig 1964. Bland N:s övriga arbeten märks Herrar och herrgårdar (1941), som skildrar människoöden ur hans släkts historia, och Sibbo sockens historia (2 bd, 1931-50). Erhöll professors titel 1957.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter