Nuorteva, Pekka Tillbaka

Nuorteva, Pekka Olavi (f. 24/11 1926 Hfrs), entomolog, fil.dr 1955. N. var 1958-70 föreståndare vid Helsingfors universitets zoologiska museum och 1971-73 tf. kustos. Därefter var N. 1975-77 e.o. professor i miljövård vid Helsingfors universitet och 1977-93 professor i ämnet. Han har i olika sammanhang gjort sig känd som en orädd förkämpe för bevarandet av natur och miljö. N. har publicerat ett stort antal vetenskapliga undersökningar samt läro- och debattböcker. - Hans son, historikern, teol.dr (1997) Jussi N. (f. 1954), blev 2003 generaldirektör för arkivverket och riksarkivarie.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
miljövård
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter