Numminen, Jaakko Tillbaka

Numminen, Jaakko Mauri (f. 22/10 1928 Vasa), kulturpolitiker, fil.mag. 1957. N. var 1966-70 chef för undervisningsministeriets högskolebyrå och 1970-72 chef för högskole- och vetenskapsavdelningen samt ministeriets kanslichef 1973-94. Han verkade under senare delen av 1960-t. för en demokratisering av högskoleförvaltningen; innehade posten som undervisningsminister i Auras ministär 1970. N. var ordförande i delegationen för J.V. Snellmans samlade arbeten 1982-98 och har innehaft talrika förtroendeuppdrag främst inom kultursektorn. Bland hans arbeten märks Suomen nuorisoseuraliikkeen historia (1961) och Valtioneuvoston ongelmia (1985, sv. övers. Hur Finlands regeras, s.å.). Erhöll ministers titel 1999, flera hedersdoktorat.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter