Nousiainen, Jaakko Tillbaka

Nousiainen, Jaakko Ilmari (f. 20/12 1931 Pälkjärvi), statsvetare, pol.dr 1956 på en avhandling om kommunismen i Kuopio län. N. var 1963-93 professor i allmän statslära vid Åbo universitet och dess kansler 1994-97; forskarprofessor 1994-97. Utom ovannämnda arbete har han publicerat bl.a. det mycket lästa översiktsverket Finlands politiska system, som utkom på finska 1959 och senare översattes till svenska (1965) och engelska (1971). N. har därtill intresserat sig bl.a. för parlamentarismen och det politiska beslutsfattandet i Finland och Västeuropa, vilket resulterat i Suomen presidentit valtiollisina johtajina (1985), Politiikan huipulla: ministerit ja ministeristöt Suomen parlamentaarisessa järjestelmässä (1992), m.fl. arbeten.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter