Norros, Visa Tillbaka

Norros, Visa Matti (f. 5/9 1960 Hfrs), grafiker, son till Heta N. Han studerade 1978-80 vid Aukusti Tuhkas skola och 1981 vid Auguste Clots et Bramsens litografiateljé i Paris samt ställde ut första gången 1979. De huvudsakliga teknikerna i N:s abstrakta och informalistiska verk har varit metallgrafik, monotypier och sandblästrat glas. En horisontal linje kan stundom i N:s arbeten antyda ett landskap eller perspektiv. Geometriska och organiska former förenar ordning och oreda, aktivt och passivt. Offentliga arbeten av honom är bl.a. väggmonotypier i Franska skolan i Hfrs (1995), Designmuseets hiss (1998) och arbeten i sandblästrat glas i bl.a. Hotel SAS Plaza i Hfrs (2000). N. har undervisat i grafik vid Konstindustriella högskolan 1988-89 och vid Södra Karelens yrkesskola 1987. Han har verkat aktivt inom olika konstnärsorganisationer och varit bl.a. ordförande för Konstgrafikerna 1998 -99 och 2002-03 samt styrelsemedlem i Konstnärsgillet 1998-2003. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter