Norrman, Ralf Tillbaka

Norrman, Ralf Georg (f. 17/5 1946 Malax, d. där 21/3 2000), filolog, D.Phil. 1976. N. studerade vid ansedda brittiska och amerikanska universitet och blev 1980 bitr. professor i engelsk filologi vid Tammerfors universitet samt 1984 professor i ämnet. Han var en internationellt ansedd anglist, bl.a. som semiotiker med den engelska litteraturen som specialitet; bland arbeten märks Techniques of ambiguity in the fiction of Henry James (1977), The insecure world of Henry James's fiction (1982) och Samuel Butler and the meaning of Chiasmus (1982).

N. engagerade sig starkt i den österbottniska hurrar-rörelsen på 1970-t. (kommenterade finlandssvenskhetens tillbakagång med frasen: "Personligen har jag inte minskat") och var en stridbar förkämpe för Svenska Österbotten intressen, bl.a. rörande frågor om landskapets forntid. Han polemiserade energiskt mot den akademiska expertisen i Hfrs när det gällde de s.k. Vörårunorna, det österbottniska vikingatida tomrummet och ortnamnens ursprung; på sistnämnda område publicerade han det digra verket Några österbottniska vattennamn (1988), vars rön tillbakavisades av expertisen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter