Nordenstreng, Rolf Tillbaka

Nordenstreng, Rolf Harald (f. 4/2 1878 S:t Michel, d. 4/1 1964 Sverige), rasforskare och filolog, fil.lic. 1905 i Uppsala på en avhandling om svenskan i Finland på 1700-t. N. hade 1899 blivit fil.kand. vid Helsingfors universitet men flyttade sedan till Sverige och blev svensk medborgare 1909. Han började snart intressera sig för rasfrågor och gav 1917 ut det stora verket Europas människoraser och folkslag, där bl.a. slaverna och särskilt storryssarna framställdes i mindre smickrande dager. N. framkom med en teori om en särskild ostbaltisk ras, som var mest typisk för finnarna; denna var enligt honom högtstående, men dock underlägsen den nordiska (germanska). Han bedrev en omfattande till allmänheten riktad föreläsningsverksamhet. Fil.dr h.c. 1949.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter