Niemi, Åke Tillbaka

Niemi, Åke Anders (f. 10/11 1936 Hfrs), botanist och östersjöekolog, fil.dr 1976. N. var 1962-71 svenskspråkig assistent i botanik vid Helsingfors universitet, forskningsassistent, specialforskare och avdelningschef vid Havsforskningsinstitutet 1972-77, docent i botanik vid Helsingfors universitet 1976-77 och professor i ekologi (särskilt östersjöekologi) 1977-99. Han har publicerat inemot 100 vetenskapliga och 50 andra arbeten främst om planktonproduktionen i Östersjön och de hydrografiska och kemiska faktorer som påverkar den, särskilt i vattnen kring Hangö udd. Till hans tidiga publikationer hör arbeten om de med sovjetiska trupper inkomna växterna i Porkalaområdet. N. har varit mycket aktiv i det internationella östersjöforskningsarbetet och var 1992-99 ordförande i ledningsgruppen för Nordiska ministerrådets miljöforskningsprogram (Rigabuktsprojektet) samt 1992-99 prefekt för Tvärminne zoologiska station. (Carl-Adam Haeggström)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), botaniker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Botanik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter