Nevanlinna, Arne Tillbaka

Nevanlinna, Arne Edvard (f. 5/6 1925 Hfrs), arkitekt och skriftställare, tekn.lic. 1972. N. tjänstgjorde 1946-62 vid olika arkitektbyråer och grundade sistnämnda år egen byrå i Hfrs. Han undervisade 1962-68 vid Tekniska högskolan, tjänstgjorde som biträdande professor där 1968-69 och var 1973-75 professor vid Tammerfors tekniska högskola. N. utsågs 1979 till professor vid universitetet i Nairobi, där han verkade till 1983. Han har projekterat bostads- och affärshus, apparater för utvecklingsstörda, fritidslokaler m.m. N. har på äldre dagar utgett ett tiotal böcker med egna hågkomster, inlägg i arkitekturdebatten m.m., bl.a. Isoisän maat (1998), Harharetkiä Helsingissä (2001) och Fasadin henki (2001). (Patrick Eriksson)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter