Nevalainen, Pekka Tillbaka

Nevalainen, Pekka Olli (f. 20/4 1951 Tyrvis), bildkonstnär. N. studerade 1969-74 vid Finlands konstakademis skola och ställde ut första gången 1974. Han tillhör sedan mitten av 1970-t. de finländska pionjärerna inom en rad nya konstriktningar (konceptkonst, performans, video m.m.) och väckte på 1980-t. uppseende med sina egenartat personliga, men inte särskilt lättillgängliga installationer, som man på fackhåll räknade till den internationella arte povera-konsten, vars material var av anspråkslöst slag. N:s installationer har ofta varit visuellt synnerligen sparsmakade och närmat sig en japansk estetik (1989). Naturen har varit en viktig impulsgivare för N., som även i tidigare utställningar (bl.a. 1995) skapat installationer, vilka belyst naturen och livet från olika sidor. Han har alltid arbetat i ett kraftfält mellan natur och kultur.

I sina senare arbeten och utställningsarrangemang har N. bevarat detaljer från sina tidigare installationer, innehållande bl.a. trädgrenar och organiska föremål i kombination med abstrakta målningar med rytmiskt och regelbundet komponerade och österländskt påverkade runda bläckfläckar eller cirklar på papper (2002) - former som f.ö. förekom i hans s.k. poppings i mitten av 1990-t. N. har deltagit bl.a. i Skördemännens (egen utställning i Galleri Cheap Thrills 1976) och Records Singers framträdanden på 1970- o. 80-t. samt vid sidan av Record Singers-gruppen tillhört Ö-gruppen. Utomlands har N. framträtt bl.a. på Documenta IX i Kassel 1992 och Konstakademien i Stockholm 1996. (P.N., red. M. Jaukkuri/P.Nevalainen, text A. Kuusamo, 1995) (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter