Narinen, (Kalle-Heikki) Tillbaka

Narinen, Kaarlo Heikki (Kalle-Heikki) (f. 16/7 1933 Viborg, d. 7/2 1999 Hfrs), arkitekt, utexaminerad från Tekniska högskolan 1962. Efter praktik hos bl.a. Aulis Blomstedt 1957-60 och Heikki och Kaija Sirén verkade han 1964-66 som stadsarkitekt i Träskända, 1966-70 som stadsplanechef vid Helsingfors regionplansförbund och 1971-78 som planchef, då han ledde arbetet på bl.a. Helsingforsregionens stomplan (1968) och en plan för regionens frilufts- och skyddsområden (1975). Sin egentliga livsgärning utförde han dock som planeringschef i Keskus-Sato Oy och som vd för Sato- arkkitehdit 1982-99, där han ledde planeringen av Satos bostadsbyggnader i hela landet. Bland hans övriga större projekt kan särskilt nämnas Pohjolabolagens kursgård i Störsvik, Sjundeå (1989) och Hotell Baltlink i Tallinn, det senare tillsammans med Vilen Künnapu (1990). N. gjorde sig känd som en skicklig projektledare och innehade ett stort antal fackliga förtroendeuppdrag, bl.a. i Byggnadsstyrelsen 1973-82 och som styrelsemedlem, vice ordförande och ordförande för Finlands arkitektförbund 1973-78. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter