Muu. Konstnärsorganisationen M. (Muu ry.) grundades 1987 för att främja nya former av bildkonst, såsom media-, video-, ljus- och ljudkonst samt tvärkonstnärliga uttrycksformer såsom performans, samverkan med teater-, dans-, koncept- och miljökonst i Finland. Samtliga nya konstarter har i dag befäst sin ställning på fältet, och bl.a. videokonsten hade en framskjuten position på M:s senaste stora utställning 2005. M. samarbetar med inhemska och utländska kulturorganisationer och deltar i den konst- och kulturpolitiska debatten samt bedriver undervisnings- och kursverksamhet i sitt medialaboratorium Media Base, som öppnades 1995. Också på det pedagogiska planet är det internationella samarbetet livligt, och bl.a. Media Base har blivit en mötesplats för konstnärer och utställningskuratorer. M. har ca 320 medlemmar (2005). M. ordnade 2005 en stor utställning i Helsingfors konsthall, till vilken konstnärer som representerade bl.a. ljus-, ljud-, miljö-, performans-, koncept-, medie- och videokonst fick välja en partner från vilken konstsektor som helst. Representerade var bl.a. musiker, tonsättare, dekoratörer, en biolog, en miljöestetiker, en poet, en operasångare och en arkitekt. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
teater (konstarter), konst (verksamhetssfär), grupper, aktivitetsgrupper, multimedia, performance, dans
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 19.05.2016 av Johan Lindberg