Mustila Tillbaka

Mustila, egendom i Elimäki, uppstod i början av 1600-t. genom en förläning, som Karl IX tilldelade ätten Wrede. M. var 1608-34 utgård under Peippola gods och tillhörde därefter släkten af Forselles. Nuvarande ägare (sedan 1901) är familjen Tigerstedt. På ett 120 ha parkområde har sedan 1901 inplanterats hundratal arter löv- och barrträd samt buskar (Arboretum M., i fackkretsar känt som en av n. halvklotets fullständigaste växtsamlingar av buskar och träd, bl.a. 80 barrträds- och 150 lövträdsarter, drivs av en stiftelse). Där finns även den Tigerstedtska familjegraven och en stor plantskola. Gården har satsat på turism och vinproduktion (Mustila vin Ab, gr. 1997). Huvudbyggnaden härstammar från 1754. Egendomens totalareal är i våra dagar 2 169 ha, varav 170 ha åker. (A. Tigerstedt, Arboretum M. - Mustilan kotikunnas, 1922)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Boende
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter