Moliis-Mellberg, Gösta Tillbaka

Moliis-Mellberg, Levi Gösta Sigfrid (f. 21/12 1883 Hfrs, d. där 13/3 1971), präst, fil.dr 1928. M. blev fil.kand. 1908, studerade därefter teologi och var 1910-12 chefredaktör för Hangöbladet. Han prästvigdes 1913 och tjänstgjorde därefter 1913-25 i olika landsortsförsamlingar samt var 1925-56 kyrkoherde i Norra svenska församlingen i Hfrs. M. var en markant gestalt inom finlandssvenskt kyrkoliv. Under andra världskriget deltog han i en aktion till förmån för judarna, vilket förskaffade honom stor aktning. M. framträdde även som lyriker och författare till uppbyggelseböcker och predikosamlingar, bl.a. Sökare inför Kristus (1947, 2:a uppl. 1959).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter